Van zaad of stek tot struik en boom.

Planten, palmen, bomen en struiken worden in onze kwekerij opgekweekt, hetzij uit lokaal gewonnen zaad of  stek. Daarnaast importeren wij ook al of niet beworteld stek en zaad uit het buitenland. Voor grote tuinaanlegprojecten importeren wij grote palmen, bomen en eventueel struiken.

De meeste struiken, palmen en bomen worden in potten gekweekt. Voordeel daarvan is, dat het plantgoed minder kwetsbaar is bij het planten in een tuin. Palmen, maar vooral bomen, die in de grond gekweekt zijn en waarvan de wortels doorgehakt moeten worden, voor het verplaatsen van de kwekerij naar een tuin, lopen meer risico om ziekten via de beschadigde wortels op te lopen.

Wel slaan wij, voor projecten geimporteerde palmen, tijdelijk op in de grond.

Onze kwekerij is zo'n 4,5 ha groot. De irrigatie is geheel geautomatiseerd. Het gezuiverde riool water (grijswater) wordt opgeslagen in watersilos en vandaaruit via een filterinstallatie naar de planten gepompt.